Polityka prywatności

Zaktualizowano kwoty do zapłaty w maju. Prosimy o płatność do 15 maja.

Dziękujemy za terminowe regulowanie płatności.