Polityka prywatności

Zaktualizowano kwoty do zapłaty w listopadzie. Prosimy o płatność do 15 listopada.

Dziękujemy za terminowe regulowanie płatności.